• EnglishEnglish
Ден на река Дунав
29 юни

Реката извира от планината Шварцвалд, Германия. Общата й дължина е 2780 км, от които 2412 км са плавателни. Няма друга река по света, която да приема и отвежда природни води от толкова много страни – общо 18 (Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора, Словения, Унгария, Румъния, България, Молдова и Украйна, както и Швейцария, Италия, Полша, Албания и Македония), включително 10 членки на ЕС. 

Тя е сред десетте най-застрашени големи реки в света. Това се посочва в доклад на Световния фонд за защита на дивата природа (WWF). Реката бързо умира вследствие на интензивното строителство на язовири и свързани с тях съоръжения, натовареното корабоплаване, замърсяването и промените в климата. Заради диги и язовирни стени от началото на XIX век досега са безвъзвратно изгубени над 80 процента от блатистите равнини край реката и нейните притоци, а човешката дейност и продължаващото лошо управление на водите допълнително задълбочават проблема. Днес едва 6.6 процента от басейна на Дунав са защитени територии. В реката живеят 7 уникални вида риби от общо над 100, от които 10 са прехождащи от сладка в солена вода.

Река Дунав е важен ресурс за промишлеността, селското стопанство, енергетиката и транспорта, а се ползва и за риболов и туризъм. 

На 29 юни 14-те страни от Дунавския басейн заедно празнуват една от най-големите речни системи в Европа и хората и дивата природа, които разчитат на нея. Събитията се провеждат през седмиците до деня на Дунав. Така хората живеещи в различните страни от речния басейн на Дунав демонстрират своята обща отговорност да опазят своята река и да я направят по-чиста и по-сигурна.