• EnglishEnglish
163
Ден на славянските просветители св. св. Кирил и Методий в Русе
22 май 1858 г.

За пръв път братята Кирил и Методий са чествани в Русенските училища през 1858 г., когато учителят Параскев Бояджиев произнася слово за живота и дейността на двамата просветители, както и за задълженията на гражданите към училищата.