• EnglishEnglish
Деца от Русе пътешестваха в света на мечтите
17 април 2024 г.

При огормен интерес премина първия Фестивал на анимацинното кино „Накъде ме водят мечтите“. Той се проведе от 10 до 16 април в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и събра над 200 деца от ОУ „Иван Вазов“ , ОУ „Олимпи Панов“ и Кризисния център към Сдружение „Център Динамика“. Те имаха възмоност да гледат български и чужестранни анимационни филми,  разделени в пет тематични области - Класици на българско анимационно кино, Тенденции в развитието на българското анимационно кино, Иновации в световното анимационно кино, „Земята е домът ни“ – анимационни филми на екологична тематика, Песен и анимация. Взеха участие в „Детска работилница за анимационни герои“, като сами рисуваха и анимираха в тетрадки, в таблети и телефони любим анимационен герой. Научиха се как да направят анимационен филм от бисквитки, бонбони и други лакомства.

Организатор на проявата е Сдружение „Българска асоциация на независимите художници аниматори – Пройко Пройков“, партньор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ по проект „Новатори в културното предприемачество и нови възможности за култура и изкуство в ревитализирана многофункционална зала на обществена библиотека“ . Той се финансира по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.