• EnglishEnglish
Дигитална медийна грамотност и дезинформация
15 май 2024 г.

На 13 май 2024 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ се проведе обучение на ученици от Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ – Русе на тема „Дигитална медийна грамотност и дезинформация“ в рамките на Кампания ALL DIGITAL Weeks 2024 - Подобрете своите дигитални умения, 13 – 31 май 2024 г. Обучението включи  два панела  ̶ Теоретически  и Практически. В първия се  разясниха базови понятия и правила: медийна грамотност и стъпки за критичен анализ на медийното съдържание, цифрова етика, цифрово сътрудничество, грамотност за данни, киберсигурност. В практическия панел бе направена демонстрация на работа с фотоапарат във връзка с темата „Фотографията в цифровата епоха: Техники, тенденции и изразителност (Photography in the Digital Age: Techniques, Trends and Expressiveness)“.

ALL DIGITAL Weeks е годишна кампания за цифрово включване и овластяване, която се провежда в центрове за дигитална компетентност, библиотеки, обществени центрове, училища и други места в цяла Европа.

Всяка година помага на 100 000 европейци да научат и да се вдъхновят от това, което технологията може да направи за тях.

All Digital Weeks насърчава различни дейности в подкрепа на европейците, които нямат достатъчно цифрови умения, за да участват пълноценно в обществото и да се възползват от цифровата трансформация.