• EnglishEnglish
Димитър Добрев
16 януари 1904 г. – 03 май 1985 г.

Димитър Добрев Димитров е роден е на 16 януари 1904 г. в с. Щръклево, Русенско. Завършва прогимназия в родното си село, а след това учи в русенската Мъжка гимназия. До 1936 г. живее в родното си село, където работи като писар в общината и ръководи културно-просветната работа на читалището. През 1936 г. Димитър Добрев е принуден, по политически причини, да се премести в София, където за кратко време работи като съредактор на в. „Весела дружина“ и редактор на редица стихосбирки и  сборници с разкази. От 1936 до 1941 г. писателят работи в Съюза на общинските служители, през 1941 - 1942 г. е в културното отделение на Скопската община, от 1942 до 1945 г. - в издателство „М. Г. Смрикаров“ - София. През 1945 г. организира литературния седмичник „Лост“, през 1946 г. – „Стожер“. От 1945 г. до 1970 г. е главен редактор на в. „Народна култура“.

Първите си поетични опити Димитър Добрев прави още като ученик. В сп. „Ученическа мисъл“ от 1919 г. е публикувано стихотворението му „Сбогом, мили ластовички“. През 20-те години на ХХ в. под псевдонима Асен Лютаков започва да редактира първия си вестник „Литературен преглед“ -  местен литературен лист. Изданието просъществува от април 1921 г. до март 1922 г. - общо 10 книжки в тираж 500 и въпреки краткия му живот младият редактор трупа опит, създава контакти, които ще са му необходими в бъдеще и „личат всички предпоставки за израстването на бъдещия голям редактор“, както посочва Веселин Тачев – приятел и изследовател на живота и творчеството на Димитър Добрев, в предговора към документалния сборник „Светлоструй 1928 – 1941“. 

Димитър Добрев е автор на повече от двадесет книги - стихопроза, есета, разкази, биографични очерци, мемоари, приказки. През 1924 г. издава обемиста стихосбирка – „Кърви петна“ в създадената от него библиотека „Родна лира“. През 1934 г. той издава в с. Щръклево книжка-стихопрози  „Морски песни“, отпечатана в печатница „Дунав“ в Русе. През 1935 г. излиза единствената по рода си книга „Литературата в провинцията“, в която Д. Добрев прави задълбочено изследване на извънстоличния литературен живот в България. Тя е издадена в София от библиотека „Простори“ и е високо оценена от тогавашната литературна критика. Съставител е на антология „Светлоструй” (1936). През 1937 г. в София е издадена стихосбирката „Селски песни“, отпечатана в печатница „Дунав“ в Русе. През 1939 г.  библиотека „Простори“ в София представя нова стихосбирка на Д. Добрев – „Морски песъчинки“. През 1940 г. отново в София излиза книгата от библиотека „Светлоструй“  „Кооперацията в художествената литература“. През 1941 г.  е отпечатана книгата „Нашата земя в художествената литература“ с предговор от акад. Михаил Арнаудов и стихосбирката „Песни от Македония. Войнишки впечатления и настроения“. След 1944 г. книги на Д. Добрев излизат в различни издателства. През 1947 г. от издателство „Земя и култура“ излиза книга с литературни скици „Поети на селото“; през 1966 г. издателство „Народна култура“ издава сборник с лирическа проза, литературни статии и спомени „За красота в живота“; през 1969 г. в библиотека „Приказно съкровище“ на издателство „Български художник“ излиза полската приказка „Как умната Молгожата станала кралица“, преразказана от Д. Добрев. През 1973 г. на книжния пазар се появява книгата „Бразди във времето“, издадена от издателство „Наука и изкуство“. Следващата, 1974 г., от издателство „Български писател“ излиза сборникът статии, спомени и впечатления „През моите очи“. Същото издателство поднася на читателите през 1983 г. интервюта и спомени на Д. Добрев от различни години „По пътеките на моя живот“.

Името на Димитър Добрев е неразривно свързано с вестник „Светлоструй“. В края на 1927 г. Димитър Добрев, тогава секретар-касиер на читалище „Приятно забавление“ в с. Щръклево предлага читалището да се преименува на „Възраждане“ и да издава свой орган „Светлоструй“. И двете предложения са приети. „… Извадихме на бял свят първия брой на „Светлоструй“ през месец април на 1928 лето Господне. И заредиха се брой след брой…“ – спомня си Димитър Добрев. Повечето от материалите са написани от самия редактор. Постепенно разширява кръга на сътрудниците чрез непрекъсната обемна кореспонденция – по 20 - 30 писма на ден, предимно с начинаещи писатели. Младите писатели от провинцията намират своята вдъхновена трибуна. Във вестника сътрудничат писатели, които ще оставят трайна диря в историята на литературата: Елисавета Багряна, Емануил Попдимитров, Йосиф Петров, Змей Горянин, Петър Динеков, Стилиян Чилингиров, Владимир Полянов, Никола Ракитин,  Антон Страшимиров, Николай Райнов, Иван Богданов, Николай Хрелков, Мария Грубешлиева, Стоян Ц. Даскалов, Фани Попова-Мутафова, Георги Стаматов, Емил Манов, Богомил Райнов, Александър Геров и др. След преместването си в София през 1936 г. Димитър Добрев продължава да издава в. „Светлоструй“, като орган на Народно читалище „Възраждане“ – с. Щръклево, изменяйки формата и периодичността му. На 10 април 1941 г. излиза последният брой – вестникът е спрян по политически причини. За десет години „Светлоструй“ прераства от селски литературен лист в най-големия и единствен по рода си литературен вестник в провинцията и в Европа между двете световни войни.

Вестник „Светлоструй“ изиграва своеобразна роля и за обединяване на литературните творци от провинцията в основания през 1934 г. Съюз на писателите от провинцията. На 3 март 1934 г. в Търново, в 9 часа сутринта в салона на търновската Девическа гимназия е проведена писателска конференция, на която е основан съюзът. За председател е избран Никола Ракитин, а за секретар – Димитър Добрев. На този пост той остава до 1937 г., когато подава оставка „по здравословни причини“. Огромна е организаторската му работа като секретар на съюза, чийто неофициален орган е в. „Светлоструй“ – обширна кореспонденция, много пътувания из страната за организиране на литературни четения. 

Веднага след 9 септември 1944 г. Д. Добрев прави опит за възобновяване на в. „Светлоструй“, но не получава разрешение от Министерството на пропагандата. През 60-те години заедно с Веселин Тачев работи за изграждане на музейна сбирка на вестника в с. Щръклево, която е изцяло профилирана и открита като музейна сбирка „Светлоструй“ на 12 декември 1981 г.

На 20 януари 1980 г. излиза първият брой на литературната притурка „Светлоструй“ към вестник „Дунавска правда“, а през 1983 г. започва издаването на алманах „Светлоструй“, издание на Русенското дружество на писателите. Димитър Добрев е почетен главен редактор на алманаха.

Димитър Добрев умира на 3 май 1985 г.

За неговото дело са запазени сведения в Музейната сбирка на „Светлоструй” в с. Щръклево, то е отразено в Био-библиографски указател (2004), съставен от Галина Джурова - дългогодишен библиотекар и завеждащ сектор „Краезнание“ в Регионална библиотека „Любен Каравелов“, а във фондовете на библиотеката се съхраняват книги с посвещение от Димитър Добрев.