• EnglishEnglish
133
Димитър Осинин (1891-1981)
10 февруари 1891 г. – 18 април 1981 г.

Димитър Осинин е псевдоним на Димитър Николов Попов. 

През 1905-1911 г. завършва Духовната семинария в София, а през 1926 г. - славянска филология в Софийския университет. 

Работи като библиотекар във Варненската мъжка гимназия (1929-1934) и като учител в Първа мъжка гимназия в София (1934-1944). През 1944-1945 г. е директор на културата и висшето образование при Министерството на науката и просветата.

Започва да пише като семинарист. Сътрудничи на в. “Червен смях”, “Социалистически преглед”, “Развигор”, “Ведрина”, “Нов път”, “Септември” и др. Пише стихове, пътеписи, публицистика, очерци. 

Преводач от руски и немски. Един от главните инициатори и организатори на фолклорните събори в Копривщица и на съборите за прослава на хайдутството на “Агликина поляна”. Заедно с Павел Делирадев установява и маркира пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Врачанския Балкан. Умира на 18.04.1981 г. в София. Автор на книгите: “Тихи пристанища” (стихотворения, 1934); “Морски ветрила” (стихотворения, 1934); “Битейски песни” (стихотворения, 1943); “Срещу Огоста” (пътни скици, 1952); “Там дето шуми Бързия” (пътеписи, 1955); “Примамни простори” (планински пътеписи, 1955); “По хайдушки сборища” (очерци. 1957 (1971, 1981 - под заглавие “По скали и по орляци”. Епопея на хайдутството. Документално-художествени очерци и пътеписи.); “През тиха бяла Дунава” (очерк, 1959 (1976 - под заглавие “Там буря кърши клонове”. Пътят на Ботевата чета. Документална повест.); “Спомени за Николай Хрелков” (1960); “От лехичка по стръкче” (народни песни, 1961); “По пътя на вождовете на въстанието 1923 г.” (исторически очерк с маршрути, 1963 (1972); “Каменна приказка” (пътеписи, 1965); “През родна земя” (избрани пътеписи, 1967); “Земя ненагледна” (избрани пътеписи, 1971); “В огледалото на народните песни”( очерци, 1973); “Литературни въпроси” (избрани статии, 1976); “Житата пътуват” (пътеписи, 1978); “Избрани произведения” в 2 тома (1981).