• EnglishEnglish
Директорът на библиотеката с нови отговорности
21 май 2020 г.

На 20 май Общественият съвет за култура към Община Русе проведе първото си заседание за 2020 година. На него, с обикновено мнозинство, за председател бе избрана Теодора Евтимова – директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“. В състава на Обществения съвет за култура, определен със заповед на кмета Пенчо Милков, влизат още: Росица Георгиева – председател на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси при ОбС – Русе и началник на РУО, проф. д-р Николай Ненов – директор на Регионален исторически музей – Русе, Елена Великова – директор на Художествена галерия – Русе, Иван Кюркчиев – директор на Държавна опера – Русе, Орлин Дяков – директор на Драматичен театър „Сава Огнянов“, Теменуга Хараланова – директор на Държавен куклен театър – Русе, Мария Дуканова – директор на НУИ „Проф. В. Стоянов“, проф. д-р Пенка Ангелова – председател на Международно дружество „Елиас Канети“, Димитър Липовански – Сдружение „Европейски пространства“, Пламен Абаджиев – Сдружение за култура и изкуство „Брод“, Петя Минчева – експерт в РЕКИЦ – Русе, Николай Колев – художник и председател на Дружеството на художниците – Русе, Ясен Янков – реставратор и член на Съюза на българските художници – Русе, Иглика Пеева – поетеса и председател на Дружеството на писателите – Русе, Огнян Стамболиев – критик, преводач, член на Съюза на преводачите в България, Ирена Маркова – главен експерт в отдел „Култура“ на Община Русе.

На заседанието бяха разгледани въпроси, свързани с предстоящото провеждане на културни събития по повод 24 май в условията на епидемична обстановка, началото на конкурсната кампания по програма „Култура“ на Община Русе в направление „Малки творчески проекти в областта на изкуствата и културата“ и др. Сред разискваните теми бе и отложеното тазгодишно издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни“. Членовете на Обществения съвет за култура се обединиха около предложението да бъде обявена нулева година за фестивала през 2020 с оглед рисковата и несигурна епидемична обстановка в страната и чужбина, откъдето идват и значителен брой от участниците в събитието. Освен това бяха обсъдени и въпроси, свързани с необходимостта от механизъм за координация на културните събития, както и възможностите за използване на летните сцени на открито.