• EnglishEnglish
Добро и зло, добродетели и пороци
21 март 2018 г. 14:30 ч. – 15:30 ч.
Галерия "Библиотека"

През 2018 г. фондация „Русчук“ и Сдружение „Съвместно библейско обучение“ ще продължат провеждането на образователни дискусии върху различни житейски ситуации и нравствено-етични проблеми с ученици от IX до XII клас на русенските училища. Темите са тясно свързани с обучението по етика  и с подготовката за зрелостен изпит по български език и литература - писане на есе на нравствено-етична тема.

Първата от поредицата образователни дискусии ще се проведе на 21 март 2018 г. от 14.30 часа. На нея ще бъде обсъдена темата "Добро и зло, добродетели и пороци" за превръщането на нравствено-етичните категории в естетически.  Добро и зло е дихотомия във философията, етиката и религията и същевременно нормативно-оценъчна философска категория, относима към оценка на социалните явления, действията и мотивите на homo sapiens, и означава в обобщена форма, от една страна дължимото и нравствено позитивното, и обратното - нравствено негативното и осъдимото.

Лектори ще бъдат: Александрина Шаханова - филолог и Ивайло Сяров - теолог.