• EnglishEnglish
Докладите от конференцията „Виното – история и вдъхновение” в сборник
16 ноември 2016 г.

В изданието са поместени 35 научни доклада и съобщения на специалисти от  България, Полша, Румъния, Украйна и Китай. Сборникът е обособен в три тематични раздела: „Виното – туристически и икономически измерения”, „Виното – история, бит и съвремие” и „Виното – лингво-културологични и творчески интерпретации”. Редактор на изданието е доц. д-р Мариана Тиен от Института за исторически изследвания към БАН.

Пленарният доклад „Тракийският пир“, поместен в началото на сборника,  е на известния български траколог и познавач на древността проф. Иван Маразов. Сред авторите са изявени и признати специалисти от Университет „Хиперион“ (Румъния), Националния университет по хранителни технологии на Украйна, Пекинския университет за чужди езици (Китай), Българската академия на науките (БАН), Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас, Регионалния исторически музей в Русе, Регионалния етнографски музей в Пловдив, както и лектори с интересни презентации от Българска православна църква (БПЦ). В сборника са поместени и докладите на домакините от Регионална библиотека „Любен Каравелов”.

Научният форум беше организиран от Регионална библиотека „Любен Каравелов” в партньорство с Института за исторически изследвания към БАН, Националния институт за изследване на виното и спиртните напитки, Историческия и Философския факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, факултет „Природни науки и образование” на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – филиал Русе.