• EnglishEnglish
Доц. д-р Александър Йорданов представи патриотичните си уроци и в Русе
12 април 2019 г.

"Патриотични уроци" е книга, написана в защита на историческата памет, която ни напомня, че историята не може да се чете избирателно. Книгата е призив и към по-голямо национално самочувствие. Доц. д-р Момчил Дойчев, преподавател в Нов български университет, представи новия и различен прочит на автора на исторически факти, интерпретирани от образователната ни система превратно или тенденциозно. Книгата е посветена на паметта на двама достойни българи – големия писател, драматург и публицист Георги Марков и Илия Минев – борец за свобода и човешки правдини. На срещата присъства председателят на СДС Румен Христов, както и много политици. Тя е инициирана от Клуб "Русчуклии" с председател Иван Марков.

Авторът получи поздравителни адреси от Галин Григоров, Областен управител на област Русе и от Пламен Стоилов, кмет на Община Русе.