• EnglishEnglish
Еволюция или революция в изкуството или как се променят моделите в различните му направления
06 август 2020 г.

 

Темата за  еволюционните и революционни процеси в обществото привлича за участие  представители на публичния, частния и неправителствения сектори. Най-голям интерес  се забелязва от  страна на висшите училища. Досега заявки са изпратили преподаватели и докторанти от 18 висши учебни заведения, 3 от които са извън България. Силно представителство има Софийския университет с доклади на научни работници, преподаватели и докторанти от различни факултети и направления. Днес ви запознаваме с разработки в областта на изкуствата.

Д-р ас. Цвета Пламенова Петрова се представя с доклад „Жените-художнички в българската печатна графика (50-те - 80-те години на XX век)“

Като причина да изследва точно това направление в изкуството д-р Петрова посочва, че жените-художнички в българската печатна графика отдавна са извоювали своето място, но техните творби рядко биват показвани, анализирани и популяризирани. Настоящият доклад има за цел да представи творчеството на жените-графички, които са творили в периода от 50-те до 80-те години на миналия век. Докладът се фокусира върху техния живот и творческите им постижения.

Д-р ас. Красимира Любенова Дренска – преподавател във Факултета за науки по образованието и изкуствата, Катедра „Визуални изкуства“ се спира на „Художествено-творчески възможности на ръчно-рециклираната хартия. (Анализ на интервюта, проведени със съвременни български и чуждестранни художници)“

В разработката си д-р Дренска прави качествен анализ на проведени от нея интервюта - част от изследване, свързано с проучваната техника и мястото й в сферата на съвременното изкуство. Основната цел е да се изясни вече променения й, от приложен към изящен, характер чрез широкото поле от творчески възможности, които дават нейните произведения, но и концептуално насочват към актуални обществени проблеми.