• EnglishEnglish
Европейски миниатюри
18 юни 2019 г.

В изложбата са подредени екслибриси на европейски художници, участвали във втория и третия международни конкурси за екслибрис, организирани от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ през 2006 и 2007 г. Темите на тези конкурси са свързани с членството на България в Европейския съюз. „Еx Libris – Е/А book – Ruse 2006” или „От книгите на Европа”, показва европейския артистичен дух в книжовното богатство на Европа и България. Участват 42-ма творци с 82 творби. Голямата награда получава Веселин Дамянов от България.

“2 be eu” – да бъдеш европеец е не само статут на гражданин на ЕU, това е състояние на духа – избор, който ние направихме на 01.01.2007. Участниците са 32-ма, а представените конкурсни творби – 56. Големият приз е присъден на чешкия художник Павел Хлавати.

В изложбата са предстане творби на представители на европейските школи за екслибрис от България, Нидерландия, Испания, Гърция, Унгария, Словакия, Полша, Чехия и др.

Екслибрисът е миниатюрна графика с приложен характер, която представлява гравиран или печатен знак, идентифициращ собственика на дадена книга. Латинският израз „еx libris”, който се превежда „из книгите на...” в смисъл „от библиотеката на...”, води началото си от приписката „hic liber mihi est”, поставяна на първата страница на средновековните ръкописи и книги, които са се ценели като истинско богатство. 

Инициативата се реализира съвместно с Областна администрация Русе по Комуникационната стратегия на България за Европейския съюз.