• EnglishEnglish
За десетата година ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ раздаде сертификати към университета Кеймбридж за различни нива по
01 октомври 2019 г.

На 30 септември ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ – Русе, партньор на British Сouncil,  раздаде  сертификати към университета Кеймбридж за различни нива по европейска рамкова единица за английски език. За десетата година училището проведе церемонията в зала „Изкуство“ на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в присъствието на  директора Светлана Харизанова, координатор Маркетинг и комуникации на British Сouncil Лина Георгиева, преподавателя на учениците по английски език Нина Феимова,  както и техни родители и близки. Общо 42 деца между 7 и 15 години – възпитаници на училището и  русенчета, посещаващи неговите езикови школи,  получиха своя документ за покрито езиково ниво. Повечето от децата добре познават регионалната библиотека, тъй като са нейни редовни читатели и ползват възможностите за подобряване на знанията, които им предоставят нейните книжни фондове.