• EnglishEnglish
За хората с увреждания и безплатните помощни средства
15 ноември 2017 г. 17:30 ч. – 19:00 ч.
Фоайе, ет. 2

 

Технически помощни средства отпускани безплатно по реда на ЗИХУ,чл. 40, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

Инвалидни колички, скутери, антидекубитални дюшеци и възглавници, бастуни, патерици и проходилки, столове за баня и тоалет, портативни тоалетни, слухови и говорни апарати, протезни рула и чорапи, протективни чорапи, перуки, гръдни протези, глюкомери ортопедични обувки, болнични легла и много и други.

Гост Свилен Кючуков от Център за медицински изделия и технически помощни средства