• EnglishEnglish
118
Завещание на Александър Елисицин
04 октомври 1903 г.

Дарява на Русенската девическа гимназия цялата си движима и недвижима собственост, състояща се от три къщи с общ двор на ул. "Пощова" (Рила) № 26, чиито годишни приходи да се дават на бедни ученички с отличен успех.