• EnglishEnglish
Заимствано от Сорбоната…
23 януари 2019 г.

По интересен и иновативен начин, заимстван от Сорбоната, се проведе изпитът по Антична и западноевропейска литература на студентите от ІІ курс, специалност „Български език и история“ към Русенския университет "Ангел Кънчев" с преподаватели Илияна и Никола Бенини. Той се осъществи в Обучителния център на Библиотеката. Целта беше те да интерпретират творбите, които им бяха предоставени за ползване на място от библиотекарите.