• EnglishEnglish
142
Започва да излиза вестник “Славянин”
21 април 1879 г.

Най-дълголетният русенски вестник, излизал с прекъсвания от 1879 г. до 1931 г., с информационен характер и либерална насоченост, русофилски, но идейно не винаги последователен, поради което е многократно спиран. Негов издател е Тодор х. Станчев. Първият брой на в. „Славянин“ излиза на 21 април 1879 г. в печатницата на „Любен Каравелов и Нестор Жейнов“.