• EnglishEnglish
Започна ХІ Международна научна конференция „СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ – ПОСТИЖЕНИЯ, РИСКОВЕ, ИНОВАЦИИ“
23 април 2024 г.

Днес в зала Заседателна на библиотеката започна работа ХІ Международна научна конференция „Съвременният свят – постижения, рискове, иновации“. Форумът се организира от Университета за национално и световно стопанство и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и ще премине в хибридна форма – присъствено и онлайн през платформата ZOOM.

Конференцията се финансира по проект „Съвременният свят – постижения, рискове, иновации“ към Фонд „Научни изследвания“.

Научни ръководители са доц. д-р Ивайло Беев от Университета за национално и световно стопанство и проф. д-р Христо Тодоров от Нов български университет.

Тържественото откриване на форума започна с приветствие на директора на библиотеката Теодора Евтимова, която пожела успех и ползотворни дискусии на участниците. Поздравления към аудиторията отправиха гостите на събитието Ирена Тодорова – главен секретар в Областна администрация – Русе, Сашо Щерев – главен експерт в отдел „Образование“ на Община Русе; проф. полк. д.н. инж. Красимир Ениманев – председател на Русенска стопанска камара, д-р Виктория Иванова – директор на университетската библиотека към Русенски университет „Ангел Кънчев“. От името на проф. Димитър Димитров – ректор на Университета за национално и световно стопанство приветствие поднесе доц. д-р Ивайло Беев. Бяха връчени поздравителни адреси от областния управител Даниел Ковачев, кмета на Русе Пенчо Милков и ректора на Русенския университет проф. д-р инж. Пламен Кангалов.

В рамките на пленарната сесия, председателствана от доц. д-р Ивайло Беев, са включени шест доклада: „Проблеми при преподаването на икономическата теория във висшето образование“ на доц. д-р Ивайло Беев – Университет за национално и световно стопанство; „Човешкото достойнство във времена на изпитания“ на проф. д-р Христо Тодоров – Нов български университет; „Отворените образователни ресурси: дискусия за критериите за оценка на качеството“ на проф. д.н. Таня Тодорова – Университет по библиотекознание и информационни технологии; „Предизвикателства на времето – мястото на „традиционните“ читалища в съвременния иновативен свят“ на проф. д-р Венцислав Велев –  Университет по библиотекознание и информационни технологии; „The Tip of the Iceberg: Risks Relating to Digital Information“ („Върхът на айсберга: Рискове, свързани с цифрова информация“) на доц. д-р Лале Йоздемир – Университет в Бартън, Турция и „A General Evalution of the Digital Material Relating to the City of Ruse in Istanbul-based Libraries“ („Обща оценка на дигиталните материали, свързани с град Русе в библиотеките в Истанбул“) на доц. д-р Ахмет Алтай – Университет в Бартън, Турция

След пленарната сесия конференцията продължава в шест тематично обособени секции. В работата ù се включват 104 участници от България и няколко европейски държави с 96 доклада.  

Като съпътстващо събитие библиотеката е подготвила изложба „Димитър Добрев – 120 г. от рождението на редактора, общественика, писателя“ с документи от фонда на библиотеката. В кръгло фоайе на първи етаж участниците и гостите могат да разгледат част от изданията на библиотеката, каталози от международните конкурси за екслибрис и сборници от предишни научни конференции. За участниците е осигурена и вечерна разходка по река Дунав с кораба „Русчук“, а на 24 април – посещение на Басарбовския скален манастир  „Свети Димитър Басарбовски“ и музея на Русенската св. митрополия.