• EnglishEnglish
116
Земеделска опитна станция „Образцов чифлик“
09 март 1905 г.

Земеделската опитна станция (ЗОС) се създава на основата на изграденото опитно поле, със съвременен облик за времето си, и натрупания опит от учителите агрономи, преподаватели в Средното земеделско училище. В станцията се извършва прецизна научно-изследователска и учебна работа в областта на селекцията и агротехниката. ЗОС "Образцов чифлик" има собствена печатна база, в която се издават: списание "Ново земеделие", което по-късно се преименува в "Селскостопански преглед", първите хвъркати листи, учебници, брошури, учебни помагала и други материали.

През 1960 г. ЗОС е преименувана в Комплексна опитна станция, а с ПМС № 149 от 06.09.1962 г. е трансформирана в Селскостопански научно-изследователски институт, който днес е профилиран по земеделие и семезнание и е в структурата на Селскостопанска академия.