EnglishEnglish
312
Бенджамин Франклин (1706-1790)
17 януари 1706 г. – 17 април 1790 г.

Бенджамин Франклин е роден в Бостън. Образова се самостоятелно. Той е самоук печатар. През 1728 г. открива печатница, а след нея и книжарница във Филаделфия. През 1731 г. основава първата американска обществена библиотека във Филаделфия, Пенсилванския университет – 1740 г., през 1743 г. – Американското философско дружество. Взема участие при съставянето на “Декларацията на независимостта” 1776 и изработването на Конституцията на САЩ от 1787 г., обявява се против угнетяването на негрите и робството. Занимава се с просветителска дейност. Основните му научни изследвания са в областта на електричните явления. Изобретява гръмоотвода. Член на Лондонското кралско дружество (от 1756 г.) и на Петербургската академия на науките (от 1789 г.).

Повече за него четете в:

Франклин, Бенджамин. Автобиография / Бенджамин Франклин ; прев. Марин Иванов Загорчев. - 2. изд. - София : Жануа-98, 2012. - 220 с.