EnglishEnglish
И тя като мен
27 март 2017 г. – 30 декември 2017 г.
Фоайе, етаж 2

В Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе е подредена изложба "И тя като мен", която изпраща посланието за равенството и ранната превенция срещу дискриминацията. Експозицията е част от общонационалната кампания за женско лидерство и е посветена на съчувствието, състраданието и нагласите в обществото.

Чрез ясни и провокативни послания изложбата "И тя като мен", организирана от Фондация "Деца на България", цели да насочи общественото внимание към проблема с насилието и особено насилието срещу жени, изкуственото разделение и дискриминацията, както и към начините те да бъдат преодолени.

Ясен Николов от Фондация "Деца на България": "Идеята е за ранна превенция и всъщност, вместо ние да се опитваме да преодоляваме проблема твърде късно, когато вече насилието е ескалирало помежду ни, или дискриминацията е ескалирала, да започнем отрано да създаваме култура на равно отношение, равно разбиране и да разберем, че всяко насилие, всяка дискриминация, дори всяко престъпление в основата си е желанието да бъдем видяни, харесани, признати".