• EnglishEnglish
ИДЕИ, ИДЕАЛИ – ВЪЗХОД И КРУШЕНИЕ
23 април 2019 г. – 24 април 2019 г.
Регионална библиотека "Любен Каравелов"

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе организира VI Международна научна конференция „ИДЕИ, ИДЕАЛИ – ВЪЗХОД И КРУШЕНИЕ“, която ще се проведе на 23 и 24 април 2019 г. в град Русе.
Научен ръководител на форума е проф. д-р Пламен Митев.

Целта на конференцията е да интерпретира различни гледни точки върху темата за влиянието на идеи и идеали, променили цивилизационните процеси. Форумът се посвещава на 185 години от рождението и 140 години от кончината на патрона на русенската библиотека – Любен Каравелов.

Работата на конференцията ще бъде организирана в няколко научни секции, които обединяват разработки от различни области: история, теология, дипломация, културология, международни отношения, европеистика, изкуства и хуманитарни науки, образование, социални науки, социология, психология, литература, езикознание, антропология, археология, поп-култура, политика, техника, технологии, медицина, здравеопазване, мултидисциплинарни изследвания и др. 

Конференцията е отворена за научни работници, преподаватели, изследователи, докторанти, както и всички, които имат интерес към темата. Работните езици са български и английски. Научните съобщения и разработки трябва да бъдат представени в рамките на 15 минути и да отговарят на следните изисквания. Получените доклади и научни съобщения се публикуват в сборник.

Заявки за участие се приемат до 15 март 2019 г.
Срок за изпращане на докладите – 15 април 2019 г.
Такса за участие – 30.00 лв.
Плащане – по банков път на сметката на Библиотеката, като се изпише: За конференция.
ТБ Инвестбанк АД Русе
IBAN BG81 IORT 7379 3100 0381 00
BIC: IORTBGSF
Онлайн плащане през сайта на Библиотеката.
Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
Валерия Йорданова:       e-mail: ruse@libruse.bg; 0876043155
Валентина Караджова:  e-mail: training_center@libruse.bg; 0878574912