• EnglishEnglish
ИЗ ЕВРОПАТА
10 юни 2019 г. – 24 юни 2019 г. 15:00 ч. – 00:00 ч.

Изложбата представя карти и пътеводители на европейски държави и градове. Включени са български, руски, немски издания на учебни, географски, исторически, политически и  пътни атласи.