• EnglishEnglish
ИЗ ЕВРОПАТА
10 юни 2019 г.

В последните години се издават много луксозни пътеводители на държави и градове. Затова изложбата представя интересни, вече позабравени, карти и пътеводители от фонда на Регионална библиотека „Любен Каравелов“. По-голямата част от тях са издавани 50 - 60-те години на ХХ в. Най-голям брой от включените издания са картите на различни европейски страни на руски език, издавани в Москва от Главното управление по геодезия и картография. 

Най-старите издания в изложбата са „Учебный атлас по всеобщей географии“, издаден в Санкт-Петербург през 1876 г. и „Географо-статистически джобен сборник“, издаден в Русе през 1900 г. Той съдържа сведения за държавите, държавните глави, столиците и по-големите градове, монетите, мерките, теглилките, главните продукти на почвата и индустрията.

Експозицията представя и пътеводители на русенския автор Васил Дойков; пътеводители и карти на Рим, Венеция, Флоренция и др.; учебни, пътни, политически атласи на български и немски език, издавани в средата на ХХ в. 

„Пътен атлас на Европа“ и „Пътен атлас на света“, издания на Рийдърс Дайджест, както и джобни издания на карти-пътеводители на европейски градове са по-нови издания от последните 10 години.

Интересни, макар и не толкова атрактивни със своя външен вид, са списъците на транскрибираните географски имена от Белгия, Дания, Швеция, Испания, Португалия, оформени като отделни издания.

Събитието се реализира съвместно с Областна администрация-Русе по комуникационната стратегия на България за Европейския съюз.