• EnglishEnglish
Иван Вазов. Сатирик – комик – хуморист
08 януари 2021 г.

Пореден подарък от нашия дългогодишен приятел Живодар Душков и първо дарение за годината получихме днес. Този път обаче дарителят не е автор на книгата. „Иван Вазов. Сатирик – комик – хуморист“ е принос на Тодор Христов Дашков към изучаване на Вазовото творчество.  А издател на изследването, открито след 1989 г. заедно с други неиздадени творби на родения в Русе през 1890 г. писател, педагог и литературен критик, е Къща-музей „Иван Вазов“ в Сопот, на които благодарим за възможността да притежаваме тази книга.

В уводната част Тодор Дашков обяснява какво го е накарало да се захване с този труд: „Поетическото дело на Иван Вазов редица десетилетия след смъртта му все още е непроучено в подробностите. Несъмнено в това отношение бяха печатани ценни трудове, но много обстоятелства останаха недостатъчно осветлени, много страни от огромното му за нашите условия поетическо дело са още неизяснени исторически (…) Моята задача с представения труд не е да утвърдя или да отрека Вазов. Тя е по-скромна. Желанието ми е да осветля исторически, доколкото това е възможно, една страна от Вазовото културно наследство. У Вазов сатиричните, комичните и хумористичните творения се явяват почти едновременно, в тясна зависимост от политико-обществените и културни условия, при които е работил писателят. Неговата художествена деятелност, независимо от различията по форма, съдържание и похвати, е проява на един дух, съчетан от светогледни, емоционални и волеви съставки.(…)А за оформянето на този дух са от значение придобитите по наследствен път черти, влиянието на семейната и училищна среда, въздействието на съвременната култура, както и историческият момент“.

Сигурни сме, че изследването на Тодор Дашков е ценно допълнение към огромния масив критическа и историко-библиографска литература за Иван Вазов и ще бъде в помощ на изследователите на неговото творчество.

Жестът на Къща-музей „Иван Вазов“ и Живодар Душков да ни дарят тази книга е особено ценен за нас, тъй като нейният автор е русенец. Кой е Тодор Дашков? Писател, педагог, литературен критик, роден на 20 октомври 1890 г. Завършил Русенската мъжка гимназия и славянска филология в Софийския университет. Учител и директор в Мъжката гимназия (1920-1943) и в Немското училище в Русе. Пише разкази, стихове в проза (есета), приказки, театрална и художествена критика, спомени и пр. Дебютира със стихотворения в проза в бургаското списание „Гражданка” (1911). Сътрудничи на списания и вестници от цялата страна. Негови разкази са включени в сборници (антологии) - „Северни цветя” (Русе, 1920) и „Светлоструй” (Русе, 1936). Автор е на книгите: „По бранните поля с 9-ти конен полк” (военна история, 1927), „Маркови кули. Драматическа легенда в 4 картини” (Русе, 1933, реализирана на театралната сцена в Русе), „Русалина. Драма в 3 действия” (София, 1934), „Синият вир” (разкази, Русе, 1935) и др. Умира на 10 юни 1965 г. в Русе.

 След 1989 г. са открити неиздадени произведения на Дашков, сред които „Кипеж” - роман в три части (първа част - „Гранатова гривна”; втора част - „Градът и селото”, трета част - „Септември двадесет и трета” - недовършена); „Иван Вазов. Сатирик - комик - хуморист. Принос към изучаване на Вазовото творчество” - изследване; „Над Родината светлее” - пиеса в 5 картини; „Богомили” - драма в 10 картини (две картини остават недописани); ръкописи на пет сборника с разкази: „В низината”, „Между два свята”, „Отломки”, „През бурни години”, „Из нашия край” и др.