• EnglishEnglish
Известният публицист, историк и политик Стоян Райчевски в Русе
15 октомври 2020 г.

На 14 октомври в Галерия Библиотека русенци се срещнаха със Стоян Райчевски и неговата книга „България по трудния път към демокрация 1989-1997“. Тя беше презентирана от Фанна Ковачева - художник и издател. Преди да представи изследването на Райчевски за годините на прехода, тя разказа за няколко техни съвместни българо-германски проекта (дамата живее и твори в Германия), свързани с пътуващи изложби, конференции и проучвания, разкриващи най-близката политическа история на двете страни, и подари на библиотеката книжния еквивалент на тези проекти.

Книгата, тема на срещата - „България по трудния път към демокрация 1989-1997“, разкрива на базата на документи и на свидетелства на участници в събитията, политическите процеси в България през  първите години на прехода от тоталитарно общество към демокрация, от централизирана планова икономика към свободно пазарно стопанство; изграждането на новите демократични институции; възстановяването на законността; реституцията и приватизацията; гарантирането правата и свободите на гражданите; разкриването на архивите на Държавна сигурност; премахването на символите на тоталитарната комунистическа власт.

Показани са: съпротивата на Българската комунистическа партия, сменила името си на Българска социалистическа партия срещу демократичните реформи; трансформацията от страна на партийна и административна номенклатура на           политическата  власт в икономически капитал.

Авторът проследява ролята на бившите комунисти и кадрите на Държавна сигурност за свалянето на първото демократично правителство, последвалите тежки икономически кризи и инфлации, финансовите злоупотреби и незаконното изнасяне на капитали зад граница.

Посочена е скъпата цена, която плати българското общество заради изоставането в прехода поради забавените и спрени в реформи, непровеждането на лустрация, пренебрегването на работата с младите хора  за осмислянето на тоталитарния комунистически режим и за изготвянето на  подходящи нови учебни програми.

Стоян Райчевски казва за книгата: „Надявам се читателят сам да намери сред многото имена и събития, едни забравени, а други избледнели или променени до неузнаваемост, отговор или тълкуване на въпроси, които може би сам си задава към днешния ни ден и по-малко ще разчита други да му ги обясняват. Tри десетилетия след партийния преврат от 10 ноември 1989 г., който постави началото на дългия и труден път на българските промени от тоталитарен режим към демокрация, са достатъчно време, за да можем днес, обръщайки се назад, да разберем и оценим обективно събитията и мотивите на хората, които ги движеха…“

По традиция, гостът получи ВИП читателска карта на посланик на библиотеката, която ще стане, по неговите думи, част от ценната му колекция документи за допуск, улесняващи изследванията и работата му в различни институти. И обеща да я ползва активно!