• EnglishEnglish
198
Издаден "Рибния буквар" на Петър Берон
30 ноември 1823 г.

„Буквар с различни поучения“ или „Рибен буквар“ (оригинално заглавие: „БȢква̀рь съ разлѝчны поȢчѐніѧ“) е първият новобългарски учебник. Автор на Рибния буквар е българският възрожденец Петър Берон. Съставен по модела на гръцкия „Еклогар“ на Димитриос Дарварис от 1804 година. Издаден е в Брашов през 1824 г.