• EnglishEnglish
Изкуство без граници
16 юни 2022 г.

На 15 юни представители на библиотеката, Русенската художествена галерия, Държавния куклен театър, неправителствени организации, художници и свободни артисти посетиха с. Комана, Румъния. Групата  беше посрещната от Йон Джорджеску, основател на Асоциация „Хартиена фабрика (мелница)“. Тук беше  организирано творческо ателие „Изкуство без граници“, което е част от дейностите по проект „За плакатите – дигитално и реално“ на русенската библиотека, финансиран от Национален фонд "Култура", програма „Публики“. В ателието в Хартиената мелница г-н Джорджеску разказа на русенци историята на производството на хартия от началото до днес, след което им демонстрира технологията за изработка на хартия, която и днес се ползва във фабриката. Всеки от участниците имаше възможност да изработи свой собствен лист хартия. Художникът-дизайнер Чиприян Исак запозна участниците с историята и развитието на плаката и плакатното изкуство в Румъния. Йон Джорджеску накратко разказа за делото на Гутенберг и печатането, след което демонстрира процеса по отпечатване на текст върху изработена в мелницата хартия. Всеки от участниците приложи наученото, отпечатвайки набран текст върху ръчно изработената хартия.  Интерес предизвика и музеят в Хартиената мелница със стари преси, печатарски машини и други пособия за изработване на книги от края на ХІХ и ХХ в.  

Асоциацията на мелницата за хартия ( Moara de hârtie ) е инициирала и развива фабриката за хартия и комплекса на занаятите в Комана (окръг Гюргево, много близо до Букурещ), който се състои от 10 творчески работилници, базирани на стари занаяти, които са се практикували в румънското традиционно село: тъкане на ръчен стан, обработка на тръстика, ковач, грънчарство и керамика, дърводелство, традиционна кухня, традиционна мелница и пекарна, както и занаяти, свързани с книги: ръчно изработена хартия, високопечатен печат и книговезка дейност.

Проект „За плакатите – дигитално и реално“, финансиран от Национален фонд „Култура“, по програма „Публики“, има за цел популяризиране на колекцията от плакати, съхранявана в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в регионален, национален и международен мащаб, като се използват възможностите на съвременните технологии. Това води до създаване на по-добри условия за широк достъп на публиката до плакатното изкуство. Посещението в Комана, осъществяването на творческото ателие в Хартиената мелница, обмяната на идеи с румънските специалисти е само част от предвидените по проекта дейности. По този проект в библиотеката беше организирана изложба плакати на Люба Томова „АСОЦИАЛНО ЗА СОЦИАЛНОТО“ (Non-Commercial Posters). Експозицията включваше постери на Шекспирови пиеси, както и на романа на Кен Киси „Полет над кукувиче гнездо“, като в тях бе отправена препратка към съвременната социална проблематика.

Библиотеката подготвя по проекта и виртуална галерия с помощта на специализирана програма, която ще съдържа подбрани от колекцията на културния институт и дигитализирани плакати с мета данни за всеки.  Предстои осъществяването и на 2 творчески работилници за създаване на плакати с по 15 младежи от 14 до 19 години. Ръководители на работилниците са експерти в областта на визуалното изкуство – Георги Пасев и Момчил Михайлов-Момо.