• EnglishEnglish
Излезе от печат сборникът "Идеи, идеали - възход и крушение"
12 ноември 2019 г.

Сборникът съдържа 90 доклада от VІ Международна научна конференция с надслов „ИДЕИ, ИДЕАЛИ – ВЪЗХОД И КРУШЕНИЕ“. Тя се проведе на 23 и 24 април в Регионална библиотека "Любен Каравелов".

Интересът към събитието беше изключително голям. В него се включиха участници от България, Полша и САЩ. В четири секции в залите на културната институция бяха представени различни гледни точки за идеи и идеали в сферата на историята, религията, философията, правото, културата, икономиката, технологиите и други области на човешкото познание.

Конференцията беше посветена на 185-годишнината от рождението и 140-годишнината от кончината на патрона на библиотеката Любен Каравелов. Неин научен ръководител бе проф. д.и.н. Вера Бонева от Университета по библиотекознание и информационни технологии. В рамките на пленарната сесия проф. Бонева прочете своя доклад на тема: „Тая знаменита къща. Домът на Любен и Петко Каравелови в Копривщица“. Тя представи родната къща на Любен Каравелов като духовен топос и начало на едно значимо човешко дело, като художествена реализация в творчеството на писателя, като туристическа дестинация; проследи процеса на музеефицирането на обекта, състоянието и развитието на експозицията, превърнала се в „портал към съкровените ценности и традиции“.

По време на конференцията в Галерия „Библиотека“ беше открита изложбата „Резонанси“ с картини от фонда на Исторически музей – Панагюрище. Експозицията включваше творби на Дечко Узунов, Светлин Русев, Давид Перец, Николай Русчуклиев и др.