• EnglishEnglish
Излезе от печат сборникът „Истини и лъжи за факти, новини и събития“
25 януари 2019 г.

Двутомното издание включва 71 доклада на учени и изследователи, представени в рамките на  Международната научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“ , проведена през 2018 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Форумът беше посветен на 130-годишнината от създаването на Библиотеката и Европейската година на културното наследство – 2018.

Съдържанието на сборника е обособено в 4 тематични раздела: „Истини и интерпретации за факти и събития“; „Лингво-културологични и изкуствоведски аспекти“; „Обществено-политически и управленски концепции“; „Кино и медии“.

Пленарният доклад „Фалшиви „скелети в гардероба” на българистиката” е на проф. д.и.н. Илия Тодев от Института за исторически изследвания при БАН. Той разкрива истини, лъжи и факти за загиналите при обсадата на Плевен в Руско-турската освободителна война. Сред авторите са специалисти от водещи университети и институции в България, Полша и Румъния – Университет „Хиперион“ – Букурещ, Университет „Мария Кюри-Склодовска“ – Люблин, Университет в Бялисток, Българска академия на науките, „Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Нов български университет, Национален военен университет „Васил Левски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Национален музей „Васил Левски“, Национален литературен музей, Издателство „М-8-М“, както и колеги от регионалните библиотека във Варна, Силистра и Русе.