• EnglishEnglish
Излезе първият брой на списание „Общество и здраве“
13 август 2020 г.

Излезе първият брой на списание „Общество и здраве“ – съвместно издание на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. Научното електронно издание е поредният общ проект между двата института, залегнали в подписания между тях през март тази година Меморандум за съвместна дейност.

Изданието популяризира идеите на изследователи в областта на здравните и социални науки. И причините за това са, от една страна – да провокира нагласи у изследователите към проучване на актуални проблеми, да насочи вниманието на автори от различни сфери на познанието към търсене на интегрирани решения, да увеличи добавената стойност от научните изследвания в избраните направления, да предостави работещи решения на въпроси от различен характер и не на последно място – да популяризира научните достижения на изследователите отвъд границите на страната ни.

Пилотния брой на новото научно списание е факт. Общата цел на болницата и на библиотеката, на целия научен и редакционен екип е да осигурим условия и възможност за създаване на нови знания, за споделяне на придобит опит и компетенции, за обмен на идеи и добри практики. Да представим свободен достъп до най-новите научни достижения и утвърдим списанието като техен проводник към по-широките световни научни среди.

От името на международния екип от специалисти, приел като своя идеята списание „Общество и здраве“ да го има, на всички участници в редакционната и издателска дейност – нека си пожелаем: На добър час!