• EnglishEnglish
142
Излиза бр. 1 на Държавен вестник
28 юли 1879 г.

Официално издание на държавата. Създаден от първото българско правителство веднага след Освобождението в първите години на излизането си има характер на държавен информационен лист, като помества официални съобщения и новини, както и телеграми от чужбина. От 13-та си годишнина (1891 г.) обявява влизането в сила на нормативните актове (закони, укази, постановления, наредби), регистрира официални актове (конвенции, договори) и публикува официалните съобщения.