• EnglishEnglish
152
Излиза бр. 1 на в. “Свобода”
07 ноември 1869 г. – 25 ноември 1872 г.

На 7 ноември 1869 г. в Букурещ излиза брой 1 на „Свобода – вестник политически и книжевни“, редактиран от Любен Каравелов. Насочеността на вестника е народнодемократична. Вестникът се откроява като орган на БРЦК. За Любен Каравелов предназначението му е да се превърне в трибуна на „младите“, на прогресивната политическа емиграция. Програмата на вестника е изразена с една дума (в името му) – „свобода“. Според статията „Към читателите“: „Целта на „Свобода“ е да защитава българските интереси и да показва на българския народ път, по който трябва да върви, за да може по-лесно да достигне до своята политическа независимост“. Вестникът публикува кореспонденции из България, Бесарабия, Сърбия; повести и разкази из българския живот; статистически сведения за България; критика и библиография; исторически статии и др.

По настояване на турското правителство „Свобода“ е спряна на 25 ноември 1872 г. Насочеността и идеите на вестника продължават в следващия вестник, редактиран от Любен Каравелов, „Независимост“, който започва да излиза през февруари 1873 г.