• EnglishEnglish
152
Излиза бр. 1 на в. “Тъпан”
01 февруари 1869 г.

Издание на създаденото от “младите” дружество “Българско общество”. Излиза в Букурещ с редактор Ив. Мънзов. Илюстрован от Х. Дембицки и Райс.

Мото: Дум, дум, дум! На добър час! Тупа тупанът с гласл Той глупците ще свести, а продажните души и слугите на чужде бог ще пъхне в кози рог.

От 1 февр. 1869 до 12 юни 1870 излизат 18 броя. На 23 апр. 1870 е издадена притурката “Тукмакът на Тъпана”. От 20 юни до 10 юли 1875 излизат още 3 броя в печатница “Знаме”. Сътрудници са Хр. Ботев, Ив. Кършовски, Дим. Великсин, Ив. Касабов, Ст. Стамболов и др.

Това е вторият български хумористичен вестник след “Гайда” на П. Р. Славейков.

Поставя си задача: 

“1. Да служи за изправяне на лошавите човешки пороци.

2. Да брани чисто българските интереси.

3. Да отблъсква лукавите и лоши намерения на нашите неприятели”.

“Тъпан” осмива консерватизма, дуализма, русофилството и умереността на “старите” и “Добродетелната дружина”. Издадените през 1875 година броеве са насочени и срещу Л. Каравелов. Използвани са статии, фейлетони, памфлети, сценки, диалози, стихотворения, поговорки, прокобявания, съновник и др.

Постигнал шумен и скандален успех, вестникът предизвиква усилията на “старите” за неговото спиране дори с помощта на румънската полиция.

Източник: Енциклопедия на българската възрожденска литература. – В. Търново, 1996.