• EnglishEnglish
Изложба "Михаил Арнаудов и Българското Възраждане"
11 октомври 2019 г.

В Регионална библиотека „Любен Каравелов“ е подредена изложбата „Михаил Арнаудов и Българското Възраждане“. В експозицията са обособени два раздела. Първият съдържа трудове на видния литературовед и фолклорист, свързани с този период и личностите, творили в него. Акцент е поставен върху Паисий Хилендарски, Васил Априлов, Любен Каравелов, Иван Селимински и др. Във втория са представени творби на възрожденски писатели като „Рибния буквар“ на Петър Берон, „История Славянобългарска“ на Паисий Хилендарски, съчинения на Григор Пърличев и др. Особено ценен е ръкописът на академик Михаил Арнаудов за Софроний Врачански, който се съхранява в специална капсула за безкислородна среда. Книгите са от личната библиотека на видния русенец и съдържат бележки, автографи и ръкописни отбелязвания. Изложбата е в рамките на ХІ-те Арнаудови четения и е посветена на 1 ноември – Деня на будителите.