EnglishEnglish
Изложба на Парламентарната библиотека
20 ноември 2017 г.

Изложба на Парламентарната библиотека беше открита на 20 ноември 2017 г. в Русенската библиотека.

Официални гости на събитието бяха народните представители Пенчо Милков и  Искрен Веселинов, Станимир Станчев  от СДС, председателят на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси д-р Севдалин Ангелов, общинският съветник от БСП Николай Михайлов, директорът на библиотеката при Русенския университет Елисавета Недева и др.

В началото на откриването на изложбата директорът на библиотеката г-жа Теодора Евтимова приветства гостите.

Специално поздравление към аудиторията отправи г-н Пенчо Милков.

„Провеждането на подобни събития е чудесна инициатива, тъй като те се превръщат в подходяща предпоставка за развитието и обогатяването на културната памет“ се казва в поздравителния адрес от кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов, поднесен от г-жа Ирена Маркова.

Красимир Красимиров от пресцентъра на Парламента поздрави присъстващите и поднесе на г-жа Теодора Евтимова нови книги с парламентарна тематика.

В своето експозе Нора Джолова и Цветана Кисьова споделиха каква е целта на изложбата и какво биха могли да видят в нея русенци.

Целта на експозицията е да запознаят академичните и обществени среди на Русе и областта със спецификата на Парламентарната библиотека и с тематичните експонати от нейния фонд.

Изложбата е концентрирана върху два основни пункта: от една страна, върху парламентарната дейност на народните представители от Русе през последните три века, оставила следа в основните извори за парламентарната история на България, от друга, върху редките издания, съхранявани в библиотеката. Върху някои от тях може да се види печат „Народно събрание – Княжество България“.

В изложбата са представени стенографски дневници, държавни вестници, указател на закони, редки и ценни книги и извадки от базата данни с изказвания на народните представители.

Сред експонатите е стенографски дневник ХХV ОНС, в който е публикувано писмото на Димитър Пешев, подписано от 42 народни представители, до тогавашния министър-председател Богдан Филов относно спасяването на българските евреи.

Подбрани са стенографски дневници, в които могат да се проследят дебатите по приемането на четирите български Конституции.

В държавните вестници са подбрани закони и укази, касаещи град Русе, като Закона за одобрение привилегиите, дадени на първото Българско акционерно застрахователно дружество „България“ в гр. Русе и Указ № 179 от 1934 г. на Цар Борис ІІІ, по силата на който се прави промяна в административното деление на страната. Съгласно него Русенски окръг преминава в Шуменска област.

От редките и ценни книги са подбрани екземпляри, издадени в гр. Русе от 1884 до 1911 г. Сред тях е и книга с автор Константин Панайодов – народен представител от Русе.

Във  фонда на Парламентарната библиотека се съхраняват трайно и периодични издания. В експозицията е представен екземпляр от 1865 г. на вестник „Дунав“, издаван в Русе.

Интересен експонат е Алманах на българската Конституция, който представлява историята на учредяване на конституцията на третото българско царство (нейният произход и изменения). Той съдържа над 1100 фотографии на дейци, творци и държавници на нашата Конституция.

Сред експонатите са и юбилейни издания на Народното събрание, посветени на годишнини от учредяването на българския парламентаризъм.