• EnglishEnglish
КОНКУРС ЗА КУКЛЕНА ПИЕСА – ПРИКАЗКА
12 юли 2022 г.

По молба на организаторите публикуваме обява за:

КОНКУРС ЗА КУКЛЕНА ПИЕСА – ПРИКАЗКА

 

Министерство на културата – София

Община Ямбол, Община Тунджа, Съюз на артистите в България,

 

Куклен театър  „Георги Митев”– Ямбол,

Дружество на писателите – Ямбол

 

ОБЯВЯВАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА ПИЕСА ПРИКАЗКА ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР

 

Литературният конкурс е в три раздела:

1.   Оригинален авторски текст

2.   Драматизация по класическа приказка

3.   Текст за образователен спектакъл

Конкурсните пиеси трябва да бъдат нови – непубликувани и непоставени на сцена до 1 декември 2022 г.  и не участвали в други конкурси.

Авторите имат право на един текст за всеки от разделите на конкурсната програма.

Връчват се награди за оригинален текст, за драматизация, текст за образователен спектакъл, както и Специална награда на името на писателя Стефан Чирпанлиев.

Всяка година по своя преценка журито определя размера на наградените от конкурса.

Една  от  наградените  пиеси  ще  получи    първа   реализация  на  сцената  на  Куклен  театър  „Георги   Митев”- Ямбол.

 

Пиесите се изпращат  на e-mail: yambol_puppet@mail.bg

Срок за предаване на пиесите:             - 1 декември           2022 г.

Обявяване на резултатите:                    - м. март                  2023 г.

Връчване на наградите:                          - м. май                    2023 г.

По време на Националния куклено – театрален фестивал  „Михаил Лъкатник”

ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ

Вижте статута на Националния куклено - театрален фестивал “Михаил Лъкатник”  2023 в галерията!