• EnglishEnglish
Какво би станало, ако...
20 октомври 2022 г.

Универсални ли са подходите на драма-педагогиката и театралната педагогика и как се прилагат в практиката? На тези въпроси отговори Ася Кулева, дългогодишен преподавател по немски език в МГ "Баба Тонка" - Русе и основен двигател на МАГИМ - 102 годишната театрална трупа на училището, първата създадена в България и все-още действаща. На срещата с преподаватели и ученици на 19 октомври 2022 г. изследователката представи подходи и практики, които успешно се интегрират в процеса на преподаване. "Какво би станало, ако... Драма-педагогика и театрална педагогика" е издадена през 2020 от Университетско издателство "Св. Климент Охридски" и е първият по рода си опит за систематизиране на метода. Разработката предлага практически решения, проверени в практиката на автора, които са доказано работещи.