• EnglishEnglish
Клуб „От корена до най-високото листо”
28 април 2018 г.

Днес се проведе поредната среща на клуб „От корена до най-високото листо”. Участниците с интерес изслушаха Валентин, който презентира своето родово проучване. Той разказа за предците си, за празниците в рода, като представи интересни снимки, документи и факти от семейните архиви. 

Участниците довършиха своето онлайн родословно дърво. С подбраните семейни снимки започна изработването на дигитален албум  и подготовка за неговото презентиране.

Клуб „От корена до най-високото листо” се провежда по проект „Търсачи на знание”, финансиран от фондация „Русе – град на свободния дух”.