• EnglishEnglish
Конкурс АГОРА 2016
14 февруари 2017 г.

През 2017 година Платформа АГОРА (Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива) ще награди читалища, които заедно с хората от съответното населено място са допринесли за подобряване на живота на местните хора и са предизвикали промяна в своя град или село. Конкурс АГОРА е за онези читалища, изпълняващи изначалната си роля на обединителен център на местните хора, активни и иновативно мислещи.

Крайният срок за кандидатстване е 24 февруари.

Подробна информация може да се намери на адрес: http://www.agora-bg.org/bg/news.html?newsid=531