• EnglishEnglish
Красота в бодове
21 април 2018 г. 11:00 ч. – 12:00 ч.

Българската шевица е нещо много специално и не е случайно, че е украсявала дрехите на нашите предци. В българската шевица се крие код, който предпазва и акумулира енергия.

Със съдействието на Общинска организация "Съюз на пенсионерите - 2004" - Русе в Детския отдел ще се проведе практическо ателие за изработване на шевици

Заповядайте, за да дадем на нашите деца корени и криле!