• EnglishEnglish
Кръгла маса Потенциалът на библиотеките за културен туризъм
27 май 2020 г. 14:00 ч. – 15:30 ч.
Регионална библиотека "Любен Каравелов"

Целта на форума, който ще се проведе на 27 май, е да постави фокус и запознае заинтересованите лица и медиите с всички дейности на библиотеката за създаване на потенциал за развитие на културния туризъм като инструмент за устойчиво развитие.

В рамките на събитието ще бъде представен проект „Ролята на обществените библиотеки за популяризиране на културно-историческото наследство“.

Кръглата маса е отворена за представители на туристически и рекламни агенции, хотели, онлайн платформи за настаняване, ресторантьори, граждански сдружения с интерес в културния туризъм, индивидуални туристи, местната общност, медии, както и всички, които имат интерес към темата. 

Форумът се организира по проект „Ролята на обществените библиотеки за популяризиране на културно-историческото наследство“, финансиран от Национален фонд „Култура“ по програма „Културно наследство“, модул „Културни индустрии и културен туризъм“.

ПРОГРАМА

14.00 – 14.10

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

14.10 – 14.20

ОТКРИВАНЕ

Теодора Евтимова – Директор на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе

14.20 – 14.30

ПРОЕКТ „РОЛЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ БИБЛИОТЕКИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО“

Представя: Силва Василева

14.30 – 15.00

ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ В БИБЛИОТЕКАТА

Валерия Йорданова, Ренета Константинова, Валентина Караджова

15.00– 15.20

ДИСКУСИЯ

15.20 – 15.30

ОБОБЩЕНИЕ И ЗАКРИВАНЕ НА СЪБИТИЕТО