• EnglishEnglish
Към божественото единство с Херман Хесе, водени от Калоян Блажев
15 юни 2018 г.

В Библиотеката днес се състоя вечер, посветена на германиста Калоян Блажев (1975 - 2015) и на неговата книга „Херман Хесе - по пътя към божественото единство“, издадена от „Авангард принт“ – Русе, която е резултат от дългогодишните търсения на автора за личността и творчеството на Херман Хесе.

Критикът и преводач Огнян Стамболиев беше водещ на събитието. Във вечерта взеха участие и редакторът на книгата – журналистката Красимира Василева – и Елица Дубарова – литературовед, университетски преподавател и главен уредник в Дома-музей „Петя Дубарова“.

Според Красимира Василева: „Книгата ще помогне на широк кръг читатели да научат малко известни факти от живота и творчеството на Херман Хесе, да навлязат по-дълбоко в идейния и естетическия му  свят и да открият актуалността на неговия християнски пацифизъм и в наши дни.“. 

Книгата е безспорен принос към разбирането на личността и на творчеството на Херман Хесе, особено в проследяването на отношението на писателя към християнството и развитието на идеята за единството на всички хора във връзката им с Бога.