• EnglishEnglish
Лирическата изповед „Повиках мрака“ на Искрен Веселинов като Въглемир Тъжин
31 януари 2020 г.

В последната вечер на януари нашият съгражданин и политик Искрен Веселинов се представи пред русенци в една не толкова позната за широката общественост светлина – тази, на писател.  Веселинов вече има издадени две прозаични книги – „Черният гмурец“ в стил фентъзи и историко-философската студия „Защо съм патриот“. И двете книги са налични в каталога на библиотеката и имат своите читатели.

„Повиках мрака“ е поетичен сборник, който излиза от печат благодарение на издателство „Захарий Стоянов“ сега, но всъщност е първата завършена книга на автора. Сборникът беше представен от издателя Иван Гранитски. Но преди  това, по една вече утвърдена в библиотеката традиция, на него и на Искрен Веселинов бяха връчени ВИП читателски карти, с които те станаха посланици на русенската библиотека.

Младите актьори от театрална школа „Артистисимо“ с ръководител Иглика Пеева поднесоха на публиката поетичен спектакъл по стихове от „Повиках мрака“, запознавайки по нестандартен начин читателите с поезията на Искрен Веселинов.

За пръв път Веселинов посяга към римуваната реч и в „Повиках мрака“ читателят ще се срещне с неговите лирически изповеди. За пръв път Веселинов издава и свое произведение под псевдонима Въглемир Тъжин, който резонира с духа на включените в него стихотворения. Издателят Иван Гранитски даде много точно определение на поетичните опити на автора: „Непримиримостта, изгарящата воля на лирическия герой на Въглемир Тъжин, тоест Искрен Веселинов, на моменти има богоборчески характер. Той знае, че може да счупи „стъклото на страха“, да открие „края на кръга“, където достигналите съвършена пълнота се превръщат в „мъдри синове на есента“. Любовното опиянение се трансформира от неудържим копнеж в стоическо страдание. Той усеща, че нощта превръща преплетените тела на влюбените във водопади, чиито безмълвен грохот на страстта оглушава всичко, но е убеден, че по-значима е братската любов на сродните души, любовта към Отечеството и към висшите нравствени ценности, които отделят човека от безсловесното същество.

Въглемир Тъжин, тоест Искрен Веселинов, поднася на читателите една искрена, честна и талантлива книга с лирически изповеди. В разногласния хор на съвременната българска поезия много малко са книгите, които се открояват с такава цялостност, органичност и талант“.

Приятната поетична вечер продължи с въпроси и мнения на присъстващите приятели, познати на автора и почитатели на качествената мерена реч и завърши с раздаване на автографи. Родолюбив жест към младежите от „Артистисимо“ направи Красимир Георгиев. Той пристигна чак от Сливен да уважи автора и издателя и дари на актьорите 10 стихосбирки „Повиках мрака“.

Искрен Веселинов изрази своята дълбока благодарност към библиотеката, като написа в летописната книга на културния институт: „На Регионална библиотека „Любен Каравелов“, без която не бих бил нито човек, нито поет“.