EnglishEnglish
Лято в Библиотеката
01 юни 2017 г. – 31 август 2017 г.
Регионална библиотека "Любен Каравелов"

Ваканционните занимания са насочени към деца от първи до шести клас и целят създаване на умения за работа в екип, социализация, развитие на речеви, творчески и технологични умения, обогатяване на общата култура и функционалната грамотност. Децата ще творят, играят и забавляват в следните тематични ателиета:

1. Ателието „С книга, куфар и компас“ включва интерактивни игри с книги, запознаване с държавите по света, виртуално пътешествие и пътешествие по карта. Целта е развиване на функционалната грамотност и придобиване на знания за света чрез игри.

2. „Финансова грамотност за деца“ включва подтемите: история и възникване на парите; професии; откъде идват парите и как да харчим разумно?

3. Ателието „ЗД-моделиране и програмиране за деца“ ще помогне за усвояването и развиването на дигиталните компетенции на малките участници, предвидена е и демонстрация на 3Д технологии

4. „Забавен английски чрез игри и еко занимания“.

5. „Азбука на здравето“ включва теми, свързани със здравната култура, здравословното  хранене и оказването на първа помощ. Партньорски организации при реализирането на заниманията са Центърът за кариерно ориентиране, Регионалната здравна инспекция и Българският червен кръст в Русе. 

6. Творческото ателие „Гимнастика за мозъка“ е насочено към повишаване на  функционалната грамотност на децата и включва интерактивни игри, забавни занимания с букви и думи, игрословици, кръстословици и др.

7. „Работилничка за общуване“ включва занимания за развитие на емоционалната грамотност: чувства и емоции; човешки потребности и връзката им с емоциите; различие и уникалност; самоуважение и самочувствие; конфликти и вземане на решения.

8. В ателието „Забавна наука и еко лаборатория“ чрез игри и забавни опити децата ще научат повече за местообитанията на животните, изчезнали и изчезващи видове, възобновяеми енергийни източници, кръговрата на водата и други научни факти. Целта на ателието е обогатяване на знанията за света и възпитаване на екологична култура.

Партньор при реализирането на ваканционните занимания е Сдружение „Културни пространства“ и за някои от тях е необходимо да бъде заплатена такса.  

Повече информация може да се намери в Детския отдел на Регионална библиотека  „Любен Каравелов“ и на тел. : 082 820 127.