• EnglishEnglish
Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените
25 ноември

25 ноември се провъзгласява за международен ден срещу насилието над жени по време на първото феминистко Encuentro, проведено в Богота, Колумбия през юли 1981 г. „Феминистките encuentros” са конференции на феминистки от Латинска Америка, които се събират на всеки 2-3 години, за да обменят опит и да обсъдят положението на женското движение на континента. Още на първата среща всички форми на домашно насилие били публично осъдени, а датата 25 ноември била избрана като възпоминание за жестокото политическо убийство на трите сестри от Мирабал, извършено на същата дата през 1960 г. „Пеперудите”, както ги наричали, били политически активистки и всепризнати символи на съпротивата срещу диктатурата в Доминиканската република по онова време. След като били многократно затваряни на 25 ноември Минерва, Патрия и Мария Тереза били убити от тайните служби, а телата им били намерени обезобразени в една пропаст. Оттогава те се превръщат в символи на народното и феминисткото съпротивително движение. През декември 1999 г., на 54 сесия на Генералната асамблея ООН 25 ноември е обявен за Международен ден срещу насилието срещу жени и оттогава насам се отбелязва под егидата на ООН.

Още по темата ще намерите в :

Деков, Данчо. Някои медицински, социални и правни аспекти на физическото насилие над жени. // С о ц.  м е д., 2002, № 3, с. 43-44.

Мизов, Максим. Есе за многоликото насилие и женската орис. // П о н е д е л н и к, 2002, № 3 - 4, с. 81-94.

Радойнова, Добринка. Домашното насилие – анализ и медико-социални аспекти. // С о ц.  м е д., 2003, № 1, с. 42-44.

Станчева-Тодорова, Велина. Правната защита на жените срещу насилие. // П р а в.  м и с ъ л, 1994, № 1, с. 49-51.