• EnglishEnglish
Международен ден за защита на децата - 1 юни
01 юни 2023 г.

„Всяко дете е различен вид цвете и събрани заедно, правят света една красива градина.“ (неизвестен автор)

Денят на детето, 1 юни е един от най-старите международни празници. Води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, провела се през 1925 г. в Женева. Празникът е наричан официално Международен ден за защита на децата. Обръща се внимание на факта, че детето поради физическата си и умствена незрялост, се нуждае от грижи и специална правна защита както преди, така и след раждането си. Човечеството трябва да даде на детето всичко най-добро, което има, извън всякакви съображения за раса, народност и вяра.

Първото официално честване е чак през 1950 г. На 1 юни се отдава почит на децата от цял свят и се организират празненства. Произнасят се речи за правата на децата, раздават се почерпки, подаръци и балони по улиците. Целта е да се създаде настроение, а възрастните да си спомнят, че и те са били деца

Международния ден на детето има свой флаг. На зелен фон, който е символ на растеж, хармония, свежест и плодородие, около символа на Земята са разположени човешки фигури с различен цвят-червена, синя, жълта, бяла и черна. Това внушава толерантност и разбирателство между всички хора в нашия общ дом-Земята.

Декларацията за правата на децата, приета в Женева гласи:

Възрастните трябва да насърчат децата да развиват способностите и уменията си, за да станат пълноценни хора.

Децата имат следните неотменни права:

Ако детето е гладно - да бъде нахранено

Ако детето е болно – да бъде лекувано

Ако детето е изоставено от родителите си – да бъде прибрано и отгледано

Ако детето е непослушно – да бъде вразумявано, за да поеме по правия път


Любопитен факт е, че ислямските държави празнуват Деня на детето на 4 юли, а държавите от Централна Африка – на 25 декември.

1 юни е празник, но има за цел да обърне внимание върху правата на децата, живеещи в бедност и война. Голям брой деца прекарват живота си без покрив над главата, в постоянен глад, болести. Нека бъдем човечни и помагаме с каквото можем и мислим за тях - изоставените, експлоатираните и подложените на насилие.

„Не е наша работа да направим децата по-корави, за да се изправят срещу жестокия и безсърдечен свят. Нашата работа е да отгледаме деца, които ще направят света по-малко жесток и безсърдечен.“ Л. Р. Ноуст