• EnglishEnglish
Международен ден на прехраната
16 октомври

Според статистиката една шеста от цялото население на земята страда от недохранване. Една от най-важните задачи на ООН е изкореняването на глада по света и създаването на условия за устойчиво земеделие, което би могло да изхрани населението в световен мащаб. Затова е взето решение от ФАО (Организацията по прехрана и земеделие към ООН) 16 октомври да се чества като ден на прехраната. Отбелязва се в над 150 страни в света. Този ден ни напомня, че храната е един от основните фактори за нормално физическо и психическо развитие на човека. Тя трябва да задоволява нуждите на организма от енергия и градивни вещества, както и да осигурява добро здраве.