• EnglishEnglish
Международен проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки”
11 февруари 2021 г.
Регионална библиотека "Любен Каравелов"

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ –  Русе участва в международен проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки” на Фондация „Глобални библиотеки - България“. Проектът се финансира по Програма Еразъм+ на Европейската Комисия и е с продължителност две и половина години като ще се изпълнява едновременно в България, Полша, Словения и Румъния.

В рамките на проекта на 11 февруари стартира обучение на обучители, в което участват петима библиотекари от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и библиотекари от обществените библиотеки на НЧ „Пробуда – 1907“ - с. Тетово, НЧ „Просвета – 1927“ – с. Семерджиево, НЧ „Просвета – 1928“ – гр. Мартен, НЧ „Тома Кърджиев – 1873“ – с. Червена вода. Обучението се провежда  онлайн от експертите Елка Златева, Емил Стоянов и Росица Вартоник.

С помощта на разработена обучителна програма и електронна платформа библиотекарите в поредица от уебинари ще придобият нови умения и знания по финансова грамотност, а по-късно, в ролята си на обучители, те ще оказват подкрепа на възрастните хора да се ориентират в съвременната финансова среда.

Повече за проекта можете да научите на https://finlit.eu/edu/?lang=bg