EnglishEnglish
Международна научна конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“
24 април 2018 г. – 25 април 2018 г.

Конференцията има за цел да представи различни гледни точки за истината и лъжата при интерпретиране на факти, новини и събития в сферата на историята, религията, философията, правото, културата, икономиката, технологиите и други области на човешкото познание.

Научен ръководител - проф. д.и.н. Илия Тодев, Институт за исторически изследвания при БАН. 

Форумът се посвещава на 130-годишнината от създаването на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Европейската година на културното наследство – 2018.

ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

Конференцията ще се проведе на 24 – 25 април 2018 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе, ул. „Дондуков-Корсаков“ № 1.

РАБОТНИ ЕЗИЦИ: български и английски. 

Представянето на докладите и научните съобщения ще бъде в рамките на 15 минути.

ЗАЯВКИ за участие се подават до 15 март 2018 г.

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ на докладите – 13 април 2018 г. Научните съобщения и разработки трябва да отговарят на следните ИЗИСКВАНИЯ.

Представените доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани в сборник.

ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ – 30.00 лв

Плащане по банков път на сметката на Библиотеката, като се изпише: За конференция „Истини и лъжи за факти, новини и събития“. 

ТБ Инвестбанк АД Русе

IBAN BG81 IORT 7379 3100 0381 00

BIC: IORTBGSF

Онлайн плащане през сайта на Библиотеката.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

Валерия Йорданова:      e-mail: ruse@libruse.bg; 0876043155

Валентина Караджова:  e-mail: training_center@libruse.bg; 0878574912